گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
راهنمای ترک تابعیت ایران

 

راهنمای شرایط و مدارک درخواست ترک تابعیت ایران

 

Die deutsche Fassung des Merkblatts hinsichtlich der Unterlagen zur Entlassung aus der Iranischen Staatsbürgerschaft      

 

شرایط  لازم جهت ترک تابعیت ایران:

1)به سن 25 سال تمام رسيده باشند.

2) هیات دولت خروج از تابعيت آنان را اجازه دهد.

3)قبلا تعهد نمايند كه تا يكسال از تاريخ موافقت با  ترك تابعيت، اموال غير منقولي[1] كه در ايران دارا ميباشند و يا ممكن است بعدا به ایشان به ارث برسد را ، به اتباع ايراني منتقل كنند.

* همسر (خانم) و فرزندان كسي كه بر طبق اين ماده ترك تابعيت مي نمايند، اعم از اينكه فرزندانشان زیر 18سال سن داشته و یا بزرگتر از 18 سال سن داشته باشند بوسیله درخواست ترک تابعیت متقاضی از تابعيت ايران خارج نخواهند شد. مگر اينكه اجازه هيئت دولت ایران شامل آنها هم بشود.

4)خدمت نظام وظیفه خودرا انجام داده باشند. (ارائه اصل کارت پایان خدمت یا معافیجهت آقایان لازم است . همچنین انجام خدمت سربازی در خارج از کشور و یا اقامت و  یا تولد آقایان در خارج از کشور موجب عدم نیاز به این مدرک نخواهد بود. این نمایندگی از قبول تقاضای آقایان متقاضی ترک تابعیت ایران که فاقد کارت پایان خدمت و یا معافی باشند، بدلایل قانونی معذور است) 

*بايد ظرف 3 ماه از تاريخ صدور سند ترك تابعيت از ايران خارج شوند. (برای ساکنین ایران )

*هيئت وزيران مي تواند ضمن تصويب ترك تابعيت زن ايراني بـــي شوهر، ترك تابعيت فرزندان او را نيز كه فاقد پدر وجد پدري هستند و كمتر از 18 سال تمام دارند و يا بجهات ديگری محجورند[2] را اجازه دهد. فرزندان زن مذكور نيز كه به سن 25 سال تمام نــرسيده باشند مي توانند همراه  درخواست مادر، تقاضاي ترك تابعيت نمايند.[3]

مدارك لازم جهت صدور سند خروج از تابعيت ونحوه اقدام :

الف-  تکميل سه نسخه "تقاضا نامه خروج از تابعيت" توسط متقاضي  
و همچنین تکميل سه نسخه تقاضـــانامه خروج از تابعيت توسط هـمسـر (خانم) متقاضـي (کلیه فرمها می بایست به زبان فارسی تکمیل شوند) 

*  به تقاضانامه هایی که بدرستی و کامل تکمیل نشود ترتیب اثرداده نخواهد شد .

* برای سهولت کار می توانید یک نسخه را تکمیل و ( قبل از امضا) از آن دو نسخه کپی تهیه کرده و سپس هر سه نسخه را در محل نمایندگی و در حضور مسئول مربوطه به اصل امضای خود برسانید . (کپی امضا بر روی ورقه ها پذیرفته نبوده و مطابق مقررات تمامی تقاضانامه ها می بایست توسط شخص متقاضی و در محل نمایندگی به امضای متقاضی برسد)

* پرداخت مبلغ 13 یورو به حساب سرکنسولگری و یا پرداخت آن  با کارت بانکی در محل سرکنسولگری جهت تایید امضای درخواست کننده بر روی هریک از اوراق تقاضای خروج از تابعیت ایران (مجموعا 39 یورو). درصورت تاهل درخواست کننده،  به همین ترتیب جهت همسر وی نیز تعرفه دریافت خواهد شد. (جهت تایید امضای همسر (خانم) متقاضی روی فرمهای مشارالیها. ) 

* الصاق یک قعطه عکس جدید، بدون عینک و کلاه و شال و بدون روتوش بر روی هریک از تقاضانامه های متقاضی

* درصورت تاهل فرد درخواست کننده، بر روی تقاضانامه همسر (خانم) وی، می بایست عكس دسته جمعي مشارالیها با آندسته از فرزندان خانواده که بواسطه درخواست ترک تابعیت ارائه شده، از تابعیت ایران خارج می شوند، الصاق گردد.

* ذکر اسامي و تاريخ تولد همه فرزندان در تقاضانامه ها الزامی است.

* چنانچه هركدام از فرزندان متقاضی که سن او بین  18 تــا  25 سال  است، تمایل به خــروج از تابعيت ايران نــداشته باشد، لازم است  مراتب در تقاضانــامه كتبــــــــي متقاضی نوشته شود.

ب  -  تکميل، امضاء و ارايه يک نسخه "پرسشنامه مخصوص"متقاضيان ترک تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران توسط متقاضي و همسرش بطور جداگانه

 

پ   - 15 قطعه عكس تمام رخ و 8 قطعه عكس نيم رخ متقاضي دراندازه 4×6 (جدید، باحجاب و از یک نوع ، بدون روتوش ، کلاه عینک و شال ) متقاضي همراه با نگاتيو و 15 قطعه عكس دسته جمعي همسر و فرزنداني كه از تابعيت ايران خارج ميشوند .

 

ت  - اصل شناسنامه متقاضی و همسر و فرزندان (کمتر از 25 سال سن) و 7 نسخه تصوير صفحات نوشته شده آنها

ث  - تکمیل یک نسخه تعهدنامه مالياتي ، گمركي و بانكي توسط متقاضي و همسرش بطور جداگانه

*  پرداخت هزينه تصديق امضای متقاضی بر روی يک نسخه تعهد نامه مالياتي، گمرکي و بانکي متقاضي و یک نسخه مربوط به  همسر وي. (هریک 13 یورو) از طریق شماره حساب مندرج در  زیر این صفحه و یا کارت بانکی در محل نمایندگی 

ج  -  اصل و دو نسخه تصوير کارت يا برگ انجام يا معافيت از خدمت نظام وظيفه براي مشمولين

چاعلام آخرين نشاني دقيق محل اقامت متقاضي در ايران.

ح  - تصویر گذرنامه خارجی یــا ارائه پذيرش دولتي كه متقاضي تابعيت آنرا تحصيل مي نمايد.

خ  - اصل گذرنامه ايراني متقاضي و همسر وي و دو نسخه تصوير صفحات نوشته شده آنها

د   -  دو نسخه آثار انگشتان متقاضي، همسر وي و فرزندان (جهت افراد بالا تر از 15 سال)

Plizeiprasidium Hamburg Bruno-Georges-Platz1 22297 Hamburg

Tel. 040/428673700


       040/428673721   U-Alsterdorf

تــــوجــــــه:

مبالغ دریافتی جهت تایید امضای متقاضی روی فرمهای درخواست و تعهدنامه غیر قابل عودت می باشد.

 نهایتا پس از ارائه اسناد و مدارک فوق مراتب به ایران ارسال و بعد از بررسی های لازم درصورت موافقت مسئولین، سند ترک تابعیت ایران صادر و یک نسخه از آن پس از اخذ تعرفه مخصوص سند ترک تابعیت ایران  به متقاضی تحویل داده خواهد شد.

شماره حساب نمایندگی

-         Bankverbindung: Bank: Hamburger Sparkasse BLZ: 200 505 50   Konto-Nr.: 1481 130 803 

  Bic/Swift: HASPDEHHXXX    IBAN: DE41 200505501481130803

----------------------------------------------------------------

[1]اموال غیر منقول شامل ، زمین ، ساختمان از جمله مغازه ، خانه ، آپارتمان و ...

[2]بدلیل بیماری و امثال آن نیاز به سرپرست قانونی دارند

[3]براساس تبصره (ب) الحاقي ماده 988

 

 

اداره کل ارزیابی و نظارت

سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه فرم ها و راهنماهای کنسولی درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران