گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
معافیت کفالت

معافیت کفالت

بر اساس قانون هر گاه فرد مشمول ، یگانه مراقب و نگهدارنده مادر مطلقه خود (از شوهر طلاق گرفته است) یا سن پدر وي حداقل 70 سال تمام باشد ، مطابق ضوابط پیش بینی شده میتواند مدعی کفالت آنها شده و بدنبال آن درخواست معافیت کفالت نماید. 

شرایط لازم:
مشمول شاغل بتحصیل نباشد و برابر مقررات وظیفه عمومی غایب نباشد و یا اینکه قبل از ورود به مرحله غیبت ، پدرش بیش از 65 سال سن داشته باشد. 
در صورت درخواست معافیت کفالت بعلت مطلقه بودن مادر و فاقد شوهر و یا فوت پدر، مشمول نبایستی غایب باشد . مگر اینکه قبل از ورود به مرحله غیبت پدر فوت نموده و یا مادر مطلقه شده باشد.
در هنگام ارائه درخواست معافیت ، مادر فاقد شوهر باشد و فرزند بیش از 18 سال دیگری چه از پدر مشمول و چه از همسر قبلی نداشته باشد. 
مدارک مورد نياز: 
1)تکمیل فرم استشهادیه و امضاء مشمول و سه نفر از بستگان در محل سرکنسولگری با دردست داشتن اصل شناسنامه یا گذرنامه ایرانی و تکمیل فرم برگ تحقیق وضعیت (کلیه فرمهای مورد نیاز کفالت )
2)ارایه اصل و کپی کلیه صفحات شناسنامه مشمول (دو سری)
3) ارایه اصل و کپی صفحات نوشته شده گذرنامه ایرانی مشمول
4)ارایه اصل آخرین مدرک تحصیلی و یک نسخه تصویر تأیید شده توسط مقامات محلی و ترجمه آخرین مدرک تحصیلی تأیید شده توسط مقامات محلی
5) شش قطعه عکس 3×2 جدید و بدون عینک و پشت نویسی شده
6) ارایه اصل و کپی مدرک اقامت مشمول در آلمان 
7) تنظیم وکالتنامه توسط مشمول
8) وجه خدمات کنسولی پس از تایید مدارک علام خواهد شد.
تذکر مهم: 
مدارک مربوط به مکفول(پدر، مادر ، برادر ...)
1) دو سری تصویر تایید شده تمام صفحات شناسنامه پدر
2) دو سری تصویر تایید شده تمام صفحات شناسنامه مادر
3) تصویر تایید شده طلاق نامه مادر (در صورت درخواست کفالت مادر) صدور گواهی مبنی بر اینکه مادر در خارج از کشور هم اکنون مجرد است
4) تصویر تایید شده گواهی فوت پدر (در صورت درخواست کفالت مادر)
5) اصل برگ تایید شده مبنی بر در قید حیات بودن پدر و یا مادر
6) دو قطعه عکس 3×4 پشت نویسی و تایید شده پدر و یا مادر بر حسب مورد وکالت

حضور مشمول در محل سرکنسولگری الزامی است و همچنین ابعاد عکس های ارایه شده حتمآ 3×2 باشد.

اداره کل ارزیابی و نظارت

سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه فرم ها و راهنماهای کنسولی درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران