گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
تغییر نام خانوادگی در شناسنامه

تغييرنام خانوادگي 

      نام خانوادگي باعث تمايز افراد يك خانواده از اعضاي خانواده ديگر مي گردد. موادقانوني مرتبط با نام خانوادگي شامل مواد997تا998قانون مدني و40تا 42قانون ثبت احوال مي باشد.
هموطنان عزيز ساكن درحوزه اين سركنسولگري درموارد پيش بيني شده زيرومراجعه حضوري وارائه مدارك مربوطه،مي توانند تقاضاي تغيير نام خانوادگي نمايند. مدارك تغيير نام خانوادگي به ايران ارسال گرديده وانجام آن منوط به موافقت اداره ثبت احوال محل صدورشناسنامه مي باشد. 

 

 

1- نام خانوادگي از واژه هاي نامناسب باشد.( مانند پالاني، بيچاره، گدا،آشوغ، درويزه و...)
2- نام خانوادگي بيش از دوكلمه باشد.(مانند خنجري برارعزيزي، فلاح ناگزير لنگرودي، قره خاني علي آباد، اميري پور مقدم و...)
3- نام خانوادگي از واژه هاي خارجي بوده يا با آن تركيب شده باشد.(مانند علي اف، چارلتون، جانسون و...)
4- نام خانوادگي از كلمات مذموم و يا مغاير با ارزش هاي فرهنگ اسلامي باشد.(مانند بي دين، شيطان پرست، شاه پرست و...)
5- نام خانوادگي از واژه هاي منسوب به مناصب يا القاب و يا عناوين باشد.(مانند سرهنگ، خان ، مهندس و...)
6- نام خانوادگي از اسامي محل يا منسوب به محل ونامناسب باشد.
7- هرگاه محكوميت جزائي مؤثر براي يكي از افراد خانواده پيش بيايد و داشتن آن نام خانوادگي موجب ننگ و سرافكندگي باشد.(محكوميت مؤثر كيفري شامل محكوميت به حد، محكوميت به قطع يا نقص عضو، محكوميت به مجازات حبس از يكسال به بالا درجرايم عمدي، محكوميت به جزاي نقدي به مبلغ دوميليون ريال و بالاتر، سابقه محكوميت لازم الاجرا دوبار يا بيشتر بعلت جرم هاي عمدي مشابه با هرميزان مجازات ، جرم هاي عمدي مشابه نظير سرقت، كلاهبرداري، اختلاس، ارتشاء وخيانت در امانت مي باشد.)
8- هرگاه تغيير نام خانوادگي بمنظور وحدت با نام خانوادگي پدر، جدپدري، فرزند،برادر،خواهر و عمو باشد.
9- تغيير نام خانوادگي زوجه به نام خانوادگي شوهر
يادآوري
الف: نام خانوادگي انتخابي از واژه هاي بلامعارض يا با اجازه نامه كتبي از دارنده حق تقدم آن باشد. 
ب: متقاضي، واژه هاي متعدد را براي نام خانوادگي انتخاب نمايد تا درصورت وجود معارض امكان موافقت با واژه هاي ديگر ميسورباشد. 
ج: تغيير نام خانوادگي فقط براي يك بار امكان پذير مي باشد.
د: افرادي كه قبل از 18سالگي نام خانوادگي آنان تغيير يافته است،پس از رسيدن به سن مزبور مي توانند به نام خانوادگي قبلي خود برگردند.
ه: درصورتيكه نام خانوادگي پدر تغيير يابد، تغيير نام خانوادگي فرزندان كمتر از18سال با درخواست كتبي پدر امكان پذير خواهدبود.
و: فرزندان كبير(بالاي 18سال) مي توانند با اجازه نامه از پدر از نام خانوادگي جديد وي استفاده كنند. 
حذف پيشوند يا پسوند نام خانوادگي:
  هموطنان ارجمند ساكن در حوزه سركنسولگري جمهوري اسلامي هامبورگ در موارد زير و مراجعه حضوري و ارائه مدارك لازم مي توانند تقاضاي حذف پيشوند و يا پسوند از نام خانوادگي خود نمايند.
1- نام خانوادگي، تركيبي از يك واژه و نام محل يا منسوب به محل باشد. (مانند افتخاري تهراني، تبريزي رادمنش و...)
2- نام خانوادگي، تركيبي از يك واژه و نام ايل يا طايفه باشد.(محسني قشقائي، زرالوندي احمدي و...)
3- نام خانوادگي، تركيبي ازيك واژه و نام يكي از حرف يا مشاغل باشد.(مانند بنكدارقاسمي، مجيدي سقطچي و...)
4- هرگاه پيشوند يا پسوند نام خانوادگي ،حرف، عدد يا كلمه زايدباشد.(مانند م قاسمي، شكوهي هفت، مرحومه حسني و...)
يادآوري مهم: 
الف: چنانچه نام خانوادگي تركيبي از دونام محل يا منسوب به محل ، دوشغل يا دوايل و طايفه يا تركيبي از آنها باشد، به انتخاب متقاضي يكي از دوجزء قابل حذف است.(مانند شيرازي مشهدي،قنادزرگر، موگوئي بختياري و...)
ب: در صورتيكه نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام محل يا منسوب به محل بهمراه يك كلمه يا پسوند بعد از نام محل باشد به هنگام حذف نام محل، كلمه مزبور نيز حذف مي گردد.(مانند اميري دزفولي زاده و ...)
مدارك لازم:
1) تكميل فرم درخواست تغييرنام خانوادگی (فرم شماره 234)
2) اصل شناسنامه معتبرايراني
3) ارايه اصل فيش بانكي به مبلغ 41 یورو به حساب سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران درهامبورگ
4) اصل حكم قطعي دادگاه براي مشمولين(بند7) واجازه نامه كتبي ورسمي دارنده نام خانوادگي ونيز اصل شناسنامه پدر،جدپدري،فرزند،برادر،خواهر وعمو براي استفاده از وحدت نام خانوادگي براي مشمولين بند8 واجازه نامه رسمي وكتبي شوهر واصل شناسنامه وي براي مشمولين بند9 

 

اداره کل ارزیابی و نظارت

سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه فرم ها و راهنماهای کنسولی درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران