گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
رجوع به تابعیت خارجی توسط بانوان مزدوج با مرد ایرانی

 راهنمای رجوع به تابعیت اصلی

 ( بانوان خارجی مزدوج با مردان ایرانی(1))

مطابق قوانین(2)، بانوانی خارجی که با مردان ایرانی ازدواج می نمایند  و در نتیجه این ازدواج تابعیت ایران را کسب نموده اند. ( برای آنان مدارکی مانند شناسنامه و گذرنامه ایرانی صادر شده است) ، درصورت فوت همسر و یا ثبت طلاق رسمی می توانند درخواست خود برای خروج از تابعیت ایران و رجوع به تابعیت اصلی خود( خارجی) را به کارکنان این سرکنسولگری ارائه نمایند.

پس از ارسال مدارک متقاضیان به ایران و درصورت موافقت مقامات ایرانی و انجام مراحل و تشریفات قانونی ، سند موافقتنامه با بازگشت به تابعیت اصلی برای متقاضی صادر و بعد از اخذ تعرفه آن و باز پس گیری اسناد هویتی و تابعیتی ایرانی، سند در سرکنسولگری تحویل متقاضی خواهد شد.

چنانچه درخواست کننده دارای فرزندان  زیر 18 سال بوده و بدلیل فوت همسر ایرانی درخواست رجوع به تابعیت خارجی نماید ، تا رسیدن فرزندان مذکور به سن قانونی درخواست وی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.  

همچنین لازم به ذکر است که طبق قانون ایران بعد از خروج از تابعیت، این قبیل افراد حق داشتن اموال غیر منقول(3)در ایران را نخواهند داشت.

مــدارک لازم :

-  حضور درخواست کننده در سرکنسولگری طبق قرار ملاقات قبلی

-  تکمیل یک نسخه درخواستنامه رجوع به تابعیت اصلی خارجی

-  تکمیل یک نسخه تعهد نامه مالیاتی ، گمرکی و بانکی

  • طبق مقررات، فرمهای درخواستنامه "رجوع به تابعیت اصلی" و "تعهد نامه مالیاتی ، گمرکی و بانکی"  پس از تصدیق صحت هویت و امضای متقاضی در محل سرکنسولگری  به مهر و تایید رسیده و رسمیت پیدا خواهد کرد.

-  اصل  و یک نسخه کپی  خوانای شناسنامه ایرانی

-  اصل  و یک نسخه کپی  خوانای صفحات نوشته شده گذرنامه ایرانی

-  اصل و یک نسخ  کپی خوانای سند ازدواج

-  اصل  و یک نسخه کپی خوانای  طلاقنامه و یا گواهی فوت رسمی شوهر

-  12 قطعه عکس 4× 6 محجبه

-  تقاضانامه مشروح کتبی مبنی بر مشخصات و علت درخواست رجوع به تابعیت اصلی

- فرمهای فوق می بایست به زبان فارسی و برای ارائه به مقامات داخل کشور تکمیل گردد لذا تمهیدات لازم برای نوشتن مندرجات این فرمهای به زبان فارسی در محل نمایندگی بعمل آورده شود.

-  پرداخت تعرفه کنسولی برای تایید امضای متقاضی (بر روی فرمهای درخواستنامه و تعهدنامه فوق ).

 توجه:

 کلیه مبالغ پرداختی جهت تصدیق امضای متقاضیان برروی فرمها، غیر قابل عودت می باشد.

-   به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد

-  پرداخت هزینه تصدیق یک نسخه درخواست رجوع به تابعیت اصلی (خارجی) و یک نسخه تعهد نامه مالیاتی ، 13 یورو ، مجموعا 26 یورو می باشد

-  کلیه هزینه هادر هــر مــرحــلــه بصورت جداگانه و از طریق واریز به حساب سرکنسولگری و یا انتقال از کارت بانکی در محل نمایندگی پرداخت می گردد .

   -   حساب بانکی:  بانک: هامبورگ Sparkasse BLZ: 200 505 50 حساب شماره: 1481 130 803  
  بیک / سویفت: HASPDEHHXXX IBAN: DE41 200505501481130803

تاریخ تصحیح 94/11/14(1)  مشمولین بند 6 ماده 976 قانون مدنی

(2)  ماده 986 قانون مدنی ایران

(3)  اموال غیر منقول به معنی ، زمین ، ساختمان شامل مغازه ، آپارتمان و منزل و از این قبیل 

اداره کل ارزیابی و نظارت

سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه فرم ها و راهنماهای کنسولی درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران