گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
ثبت مشخصات همسر و فرزندان در شناسنامه

   ثبت مشخصات منسوبين (همسر وفرزند) درشناسنامه 

هموطنان محترم ساكن در حوزه اين سركنسولگري،چنانچه پس از دريافت شناسنامه تعويض شده خود نام همسر ويا فرزند( ان ) در آن درج نگرديده باشد با توجه به موارد زير مي توانند با مراجعه به نمايندگي ويا از طريق پست وارائه مدارك لازم تقاضاي ثبت مشخصات آنان در شناسنامه خود را نمايند. 
 
1- ثبت مشخصات همسر درشناسنامه:
چنانچه شناسنامه جديد( تعويض شده) فاقد مشخصات همسر، ازدواج يا طلاق ويا فوت همسرباشد ارائه مدارك زير جهت درج مشخصات در صفحه دوم شناسنامه ضروري است.
 
الف: تكميل فرم مشخصات فردي (فرم شماره 100)
ب: اصل شناسنامه معتبر وعكس دار متقاضي وهمسر ( زوجين)
ج: اصل قباله ازدواج ايراني
د: اصل سند طلاق ايراني(در صورت نياز به درج واقعه طلاق)
ه: يك نسخه اصل خلاصه رونوشت وفات همسر( در صورت فوت همسر وتقاضا براي درج آن در شناسنامه
و: ارسال يك عدد پاكت پست سفارشي (با تمبر كافي ودرج آدرس كامل خود) چنانچه تمايل به اقدام از طريق پست داشته باشيد. 
2- ثبت مشخصات فرزندان در شناسنامه:
در صورتي كه مشخصات پدر ومادر در شناسنامه فرزندان بطوركامل درج شده باشد ليكن بنا به دلائلي از جمله تعويض شناسنامه هريك از پدر يا مادر، اسامي فرزندان يا يكي ازآنان در شناسنامه والدين درج نشده باشد براساس درخواست متقاضي وارائه مدارك زير مشخصات آنان در شناسنامه درج خواهد شد.
الف: تكميل فرم مشخصات فردي (فرم شماره 100)
ب: اصل شناسنامه معتبر وعكس دار پدر ومادر
ج: اصل شناسنامه فرزند يا فرزندان
د: ارسال يك عدد پاكت پست سفارشي (با تمبر كافي ودرج آدرس كامل خود) چنانچه تمايل به اقدام از طريق پست داشته باشيد. 
3- ثبت مشخصات فرزندان خارجي درشناسنامه ايراني مادر:
بانوان ايراني ساكن در حوزه اين سركنسولگري كه ازدواج آنان با شوهر خارجي مطابق قوانين جمهوري اسلامي ايران به ثبت رسيده باشد با ارائه مدارك ذيل مي توانند تقاضاي درج نام فرزند ويا فرزندان درشناسنامه ايراني خود را نمايند.
الف: تكميل فرم مشخصات فردي (فرم شماره 100)
ب:درخواست كتبي متضمن مشخصات سجلي مادر ايراني،مشخصات شوهر وفرزند(فرم)
ج:اصل شناسنامه ايراني مادر
د: اصل پروانه زناشوئي
ه: اصل گواهی تولد بین المللی فرزند (INTERNATIONALE GEBURTSURKUNDE
و:ارسال يك عدد پاكت پست سفارشي (با تمبر كافي ودرج آدرس كامل خود) چنانچه تمايل به اقدام از طريق پست داشته باشيد.                          

 ز:ارايه اصل فيش بانكي به مبلغ 6 یورو به حساب سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران درهامبورگ 

اداره کل ارزیابی و نظارت

سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه فرم ها و راهنماهای کنسولی درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران